Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Jabatan

 

 

NAMAPuan Mazillah Azleen Binti Mat Nor

JAWATANTimbalan Pengarah J48 (Pembangunan) 

TELEFON09-7481957 (Sambungan 6107)

© 2019 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan (PLANMalaysia@Kelantan)