Carta Organisasi

Carta Organisasi Jabatan

© 2019 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan (PLANMalaysia@Kelantan)