Visi dan Misi Jabatan

Visi

" Menjadi peneraju perancangan bandar dan desa kearah persekitaran kehidupan yang berkualiti, sejahtera dan mampan menjelang 2020."

 

Misi

" Memacu perancangan fizikal Negara melalui pelaksanaan dan pemantauan perancangan pembangunan yang komprehensif, sistematik dan inovatif ke arah kesejahteraan masyarakat. "

© 2019 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan (PLANMalaysia@Kelantan)