PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Bahagian Kawalan Pembangunan

FUNGSI


Berperanan untuk memberi ulasan ke atas permohonan-permohonan sebagaimana di bawah
Kebenaran Merancang

 1. Tukar Syarat
 2. Pecah Sempadan
 3. Pecah Bahagian
 4. Mendirikan Bangunan
 5. Permohonan Tanah
 6. Perancangan Tapak
 7. Cantuman Lot
 8. Penyerahan dan Memberi Milikan Semula
 9. Susunatur dan Laporan Cadangan Pemajuan
 10. Pembangunan Industri
 11. Cadangan Pemajuan Tanah (Khidmat Nasihat Perancangan

Unit Kawalan Perancangan Komited untuk:

 1. Memastikan ulasan perancangan bagi permohonan tukar syarat, perancangan tapak, permohonan tanah dan mendiri bangunan diberi dalam tempoh 14 hari;
 2. Memastikan ulasan perancangan bagi permohonan memecah bahagi tanah diberi dalam tempoh 24 hari;
 3. Memberi layanan di kaunter dengan berbudi bahasa dengan waktu menunggu dalam tempoh 5 minit; dan
 4. Membekalkan maklumat perancangan (Kategori tidak terperingkat) dalam tempoh 5 hari.

Tag: Kawalan Pembangunan

Cetak Emel

 • myGOV
 • myGOV mobile
 • KPKT
 • JPBD SM
 • SUK Kelantan
 • MSC
 • SPA
 • LHDN
 • HRMIS

Logo

Carian Mobile