PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Bahagian Korporat dan Lembaga Rayuan

FUNGSI

 1. Menjadi Urusetia Jawatankuasa Perancang Negeri.
 2. Menggubal dan menyelaras pelaksanaan dasar-dasar perancangan.
 3. Menguruskan hal-hal pewartaan.
 4. Mengumpul, menghebah dan menyiarkan maklumat perancangan melalui Buletin, Laporan Tahunan, bengkel, seminar dan lain-lain siaran.
 5. Menyelaras dan menguruskan permohonan kertas cadangan pemajuan di bawah subseksyen 22 (2A) Akta untuk dibawa ke MPFN.
 6. Urusetia Lembaga Rayuan Negeri Kelantan.
 7. Menguruskan pelaksanaan Program Kualiti Jabatan seperti pelaksanaan PKPA, MS ISO 9001:2008, Pengiktirafan Bintang (Star Rating), KPI, Audit Nilai, nilai-nilai murni dan lain-lain.
 8. Menguruskan mesyuarat dalaman jabatan iaitu Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan, Mesyuarat Anggota dan Mesyuarat Pagi
 9. Menguruskan pelaporan Mesyuarat JPBD SM iaitu Mesyuarat Pengarah-Pengarah Negeri JPBD SM, Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan, Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pembangunan dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan.
 10. Melaksana, memantau dan mengkaji semula Rancangan Strategik Jabatan.

Cetak Emel

 • myGOV
 • myGOV mobile
 • KPKT
 • JPBD SM
 • SUK Kelantan
 • MSC
 • SPA
 • LHDN
 • HRMIS

Logo

Carian Mobile