PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

FUNGSI

1. Mengurus urusan pentadbiran am termasuk surat-menyurat, pengedaran fail, kebersihan dan penyelenggaraan harta modal.
2. Menguruskan mesyuarat-mesyuarat luar Jabatan.
3. Menguruskan mesyuarat dalaman jabatan iaitu Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA), Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan, Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan dan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Tatatertib.
4. Mengurus urusan kewangan dan akaun Jabatan termasuk urusan hasil Jabatan (SPEKS).
5. Mengurus urusan perkhidmatan / perjawatan
6. Mengurus urusan perhubungan awam / antara agensi.
7. Mengurus urusan pembangunan sumber manusia (HRMIS).
8. Mengurus Penilaian Prestasi Kakitangan.
9.Mengurus latihan.
10. Mengurus peperiksaan kakitangan
11. Mengurus Pusat Penilaian Kompetensi (PPK).

Cetak Emel

  • myGOV
  • myGOV mobile
  • KPKT
  • JPBD SM
  • SUK Kelantan
  • MSC
  • SPA
  • LHDN
  • HRMIS

Logo

Carian Mobile