PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Bahagian Rancangan Pembangunan dan Projek Khas

FUNGSI UNIT RANCANGAN PEMAJUAN

 1. Menyelaras Kajian Rancangan Pemajuan di Negeri Kelantan.
 2. Menyelaras kajian Semula Rancangan Struktur Negeri
 3. Menyelaras dan memantau pelaksanaan rancangan pemajuan termasuk pengubahan dan penggantian
 4. Menjalankan tugas-tugas pengurusan pentadbiran Jabatan dan program Kerajaan Negeri.

FUNGSI UNIT PROJEK KHAS

 1. Membantu dan menyelaras penyediaan pelan susunatur, perkawasan dan landskap.
 2. Menyelaras pelaksanaan MurniNets
 3. Memantau pelaksanaan Program Bandar Selamat
 4. Memasukkan maklumat projek khas ke dalam bentuk digital.
 5. Menyelaras latihan luaran dan dalaman kepada kakitangan
 6. Menyelia pelatih-pelatih amali dari IPT
 7. Menyelaras pelaksanaan Sistem Pembangunan Guna Tanah Bersepadu (I-Plan)
 8. Menyelaras, menyedia dan mengemaskini serta verifikasi data guna tanah komited, semasa dan zoning.
 9. Mengumpul, mengurus dan menyelaras penyediaan maklumat dan data-data GIS.
 10. Menyelaras data asas untuk Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI).
 11. Menyedia dan memantau program pengkomputeran Jabatan (termasuk perolehan, penggunaan dan penyelenggaraan)
 12. Menyelaras sistem jaringan (networking) dan server Jabatan.
 13. Menantau dan mengemaskini kandungan laman web mengikut keperluan yang ditetapkan termasuk penilaian kendiri
 14. Menjalankan tugas-tugas pengurusan pentadbiran Jabatan dan program Kerajaan Negeri

Tag: Projek Khas

Cetak Emel

 • myGOV
 • myGOV mobile
 • KPKT
 • JPBD SM
 • SUK Kelantan
 • MSC
 • SPA
 • LHDN
 • HRMIS

Logo

Carian Mobile