PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Dasar Kualiti

Pengurusan atasan JPBD(D) telah menggubal Dasar Kualiti seperti berikut:

" JPBD Negeri Kelantan komitmen untuk memberikan perkhidmatan perancangan bandar dan desa yang memenuhi keperluan pelanggan serta berusaha untuk meningkatkan secara berterusan mutu perkhidmatan melalui pencapaian dan penambahbaikan objektif kualiti "

Pengurusan atasan JPBD(D) akan memastikan Dasar Kualiti seperti adalah:

i. Bersesuaian dengan arah tuju JPBD(D);

ii. Komitmed terhadap memenuhi keperluan-keperluan dan peningkatan Sistem Pengurusan Kualiti yang berterusan;

iii. Menyediakan rangka kerja untuk mewujudkan dan menyemak objektif-objektif kualiti;

iv. Dihayati dan difahami oleh semua anggota JPBD(D);

v. Disemak semula dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan untuk mencapai kehendak-kehendak pelanggan dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.

Cetak Emel

  • myGOV
  • myGOV mobile
  • KPKT
  • JPBD SM
  • SUK Kelantan
  • MSC
  • SPA
  • LHDN
  • HRMIS

Logo

Carian Mobile