PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Fungsi Jabatan

Antara fungsi Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan sepertimana berikut :

 1. Sebagai penasihat utama kepada Kerajaan Negeri dalam semua hal ehwal perancangan bandar dan desa dalam menyelaraskan pelaksanaan Akta 172 di peringkat negeri
 2. bertindak sebagai urus setia kepada Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) yang ditubuhkan di bawah Akta 172 
 3. Memudahcara dan memantau pembangunan dalam Negeru melalui pelaksanaan dan kawal selia rancangan-rancangan pembangunan 
 4. Membantu dalam perancangan projek-projek khas yang dikendali Kerajaan Negeri
 5. Menjalankan kajian penyelidikan dan pembangunan mengenai perancangan bandar dan desa
 6. Mengendalikan, membantu, dan menggalakan pengumpulan, pengemaskinian dan penerbitan statistik, buletin, monograf dan penerbitan lain yang berkaitan dengan perancangan badar dan desa seta kaedahnya
 7. Menyediakan dan menyelaras pangkalan data guna tanah Negeri

Tag: Fungsi Jabatan

Cetak Emel

 • myGOV
 • myGOV mobile
 • KPKT
 • JPBD SM
 • SUK Kelantan
 • MSC
 • SPA
 • LHDN
 • HRMIS

Logo

Carian Mobile