PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Objektif Jabatan

Objektif penubuhan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Kelantan :

 1. Untuk mengukuhkan pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi kawasan bandar dan desa bagi meningkatkan taraf perkhidmatan selaras dengan matlamat negeri;
 2. untuk mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, pengguna dan pemeliharaan tanah melalui pelaksanaan berkesan Akta 172 dan akta berkaitan;
 3. untuk menggubal dan melaksanakan kaedah - kaedah di bawah Akta 172, pelan dan garispanduan perancangan serta memastikan pemakaian berkesan dan semua agensi di peringkat pelaksanaan; dan
 4. untuk menjadi penasihat utama dalam perancangan bandar dan desa kepada kerajaan negeri dan PBT serta agensi berkaitan.

Cetak Emel

 • myGOV
 • myGOV mobile
 • KPKT
 • JPBD SM
 • SUK Kelantan
 • MSC
 • SPA
 • LHDN
 • HRMIS

Logo

Carian Mobile