• Utama
 • Mengenai Kami
 • Profail Jabatan
 • Perutusan Pengarah JPBD Kelantan
PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Perutusan Pengarah Jabatan JPBD Kelantan


Pengarah Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Kelantan

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh…

Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan keizinanNya Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Kelantan dapat mewujudkan laman webnya sendiri untuk memberi kemudahan kepada para pengungjungnya.

Laman web ini merupakan saluran komunikasi yang boleh di akses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat terutamanya yang berurusan dengan kes- kes di jabatan ini selaras dengan objektif dan piagam pelanggan jabatan ini. Di samping itu ianya juga dapat memberi sedikit sebanyak maklumat kepada masyarakat berkaitan dengan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Kelantan.

Saya ucapkan “selamat datang” ke laman web ini. Semoga mendapat sedikit sebanyak manafaat dan maklumat berguna daripadanya.

Jabatan ini mengalu- alukan sebarang respon dan pandangan yang membina daripada pengunjung-pengunjung laman web ini demi kebaikan semua pihak yang berurusan dengannya.

Sekian, Terima kasih.

Cetak Emel

 • myGOV
 • myGOV mobile
 • KPKT
 • JPBD SM
 • SUK Kelantan
 • MSC
 • SPA
 • LHDN
 • HRMIS

Logo

Carian Mobile