PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Garis Panduan & Piawai Perancangan

PEMBENTANGAN DAN KELULUSAN GARIS PANDUAN/ PIAWAIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN JPBD DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANGAN NEGERI KELANTAN (JPN) SEHINGGA 31 JULAI 2008

BIL.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

TARIKH PEMBENTANGAN

1.

Piawaian Perancangan dan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau

03. Nov 1997

2.

Piawaian Pembangunan Perancangan Taman Atas Bumbung

05 Mac 1998

3.

Piawaian Perancangan Penyediaan kemudahan Asas dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda

02 Dis 1997

4.

Piawaian Perancangan ‘Guidelines and Geometric Standards On Road Network System’

21 Mei 2000

5.

Garis Panduan Perancangan Perusahaan Ternakan Khinzir

21 Mei 2000

6.

Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang

2 Dis 1997

7.

Piawaian Perancangan dan Pembangunan Padang Golf

2 Dis 1997

8.

Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Pesisir Pantai

3 Nov 1997

9.

Garis Panduan Perancangan Tempat Ibadat Islam

3 Nov 1997

10.

Piawaian Perancangan Tapak Pencawang Elektrik

3 Nov 1997

11.

Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian

3 Nov 1997

12.

Garis Panduan Perancangan Tapak Sisa Toksik dan Sisa Pepejal

30 Jun 1998

13.

Garis Panduan Perancangan Tapak ‘Incinerator’

25 Ogos 1998

14.

Garis Panduan Perancangan Pembangunan Taman Tema ‘Theme Park’

17 Jun 1999

15.

Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang

30 Jun 1998

16.

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat

25 Ogos 1998

17.

Garis Panduan Perancangan Pemeliharaan Topografi Semulajadi Di Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

25 Ogos 1998

18.

Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (Service Protokol)

12 Okt 1998

19.

Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam dan Bukan Islam

17 Jun 1999

20.

Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan

28 Jan 1999

21.

Piawaian perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

23 Ogos 1999

22.

Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat

14 Mac 2000

23.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya

02 Mei 2001

24.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Pembangunan Tasik

02 Mei 2001

25.

Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat

13 Apr 2005

26.

Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembentungan

 

27.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta

 

28.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan rumah Pekerja

 

29.

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat (EDISI KEDUA)

28 Nov 2000

30.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

 

31.

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Kawasan Pantai

 

32.

Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam

04 Feb 2008

33.

Garis Panduan Perancangan Pembangunan Café Terbuka

 

34.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Awam dan Rekreasi Bertema

28 Feb 1999

35.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Satu dan Dua Tingkat

 

36.

Garis Panduan Perancangan Kos Sederhana Rumah Pangsa

 

37.

Garis Panduan Perancangan Susunatur Optima Bagi Kawasan Perumahan

04 Feb 2008

38.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Rekabentuk Imej Bandar Malaysia

17 Jan 2005

39.

Garis Panduan Perancangan ‘Hypermarket’

22 Jul 2007

40.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Bertingkat

 

41.

Petunjuk Bandar Mampan MURNInet

22 Jul 2007

42.

Garis Panduan Tanah Lapang dan Rekreasi

31 Jul 2008

43.

Garis Panduan Kawasan Pantai

31 Jul 2008

 

GARIS PANDUAN/ PIAWAIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN JPBD YANG MASIH BELUM DIANGKAT KE MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANGAN NEGERI KELANTAN (JPN)

BIL.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

1.

Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembentungan

2.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta

3.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan rumah Pekerja

4.

Garis Panduan Perancangan Pembangunan Cafe Terbuka

5.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Satu dan Dua Tingkat

6.

Garis Panduan Perancangan Kos Sederhana Rumah Pangsa

7.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Bertingkat

Cetak Emel

  • myGOV
  • myGOV mobile
  • KPKT
  • JPBD SM
  • SUK Kelantan
  • MSC
  • SPA
  • LHDN
  • HRMIS

Logo

Carian Mobile