PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Kertas Pembentangan

SENARAI KERTAS KERJA YANG DIBENTANGKAN DI MESYUARAT 
JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI KELANTAN BAGI TAHUN 2008
 

 

BIL. MESYUARAT TARIKH MESYUARAT                   TAJUK KERTAS MESYUARAT
 39-3/2008       27 November 2008

PEMBENTANGAN MENGENAI KEWAJIPAN UNTUK BERUNDING MENURUT SEKSYEN 20(A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)

1. KERTAS JPN Kel. Bil.166/3/2008

Pembangunan Fizikal Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

2. KERTAS JPN Kel. Bil.167/3/2008

Pendekatan Pencegahan Banjir Dalam Pelaksanaan Projek Pembangunan Di Kawasan-Kawasan Berisiko Banjir

3. KERTAS JPN Kel. Bil.168/3/2008

Perwartaan Rizab Sungai

4. KERTAS JPN Kel. Bil.169/3/2008

Perlaksanaan Program OPS Lumpur

PEMBENTANGAN KERTAS MENGENAI GARIS PANDUAN / DASAR / ARAHAN / KAEDAH BARU DARIPADA JABATAN / AGENSI

5. KERTAS JPN Kel. Bil.170/3/2008

Garis Panduan Burung Walit

 6. KERTAS JPN Kel. Bil.171/3/2008

Kaedah-Kaedah Kelayakan Menyediakan Dan Mengemukakan Pelan Serta Dokumen Untuk Kebenaran Merancang

 7. KERTAS JPN Kel. Bil.172/3/2008

Kaedah-Kaedah Rancangan Tempatan Negeri Kelantan

 8. KERTAS JPN Kel. Bil.173/3/2008

Kaedah-Kaedah Rancangan Struktur Negeri Kelantan

KERTAS PEMAKLUMAN 

9. Pelaporan Status Kemajuan Pewartaan Tanah Lapang Awam Mengikut Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kelantan

10. Yang DiPertua Sebagai Ahli Yang Turut hadir Di Dalam Jawatankuasa Perancang Negeri

11. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (2007) Akta 1313

 38-2/2008        31 Julai 2008 

PEMBENTANGAN MENGENAI KEWAJIPAN UNTUK BERUNDING MENURUT SEKSYEN 20(A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) 

1. KERTAS JPN Kel. Bil.157/2/2008

Pembentangan Pelan Induk Pembangunan Ekonomi Wilayah Pantai Timur (ECER)

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.158/2/2008

Kajian Kemungkinan Lebuhraya Pantai Timur ( Fasa III )

PEMBENTANGAN KERTAS MENGENAI GARIS PANDUAN / DASAR / ARAHAN / KAEDAH BARU DARIPADA JABATAN / AGENSI 

3. KERTAS JPN Kel. Bil.159/2/2008Garis Panduan Tapak Surau – Bayaran In-Lieau

4. KERTAS JPN Kel. Bil.160/2/2008

Garis Panduan Tanah Lapang dan Rekreasi

 

BIL. MESYUARAT TARIKH MESYUARAT TAJUK KERTAS MESYUARAT
    

 5. KERTAS JPN Kel. Bil.161/2/2008

Garis Panduan Kawasan Pantai

 6. KERTAS JPN Kel. Bil.162/2/2008

 Program Pembangunan Tanah Bersepakat

 7. KERTAS JPN Kel. Bil.163/2/2008

Pemakluman Publisiti Dan Penyertaan Awam Untuk Draf Rancangan Tempatan Jajahan Kota Bharu, Rancangan Tempatan Gua Musang Dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) Jelawat.

 8. KERTAS JPN Kel. Bil.164/2/2008

Perlantikan Ahli Jawatankuasa Siasatan Tempatan Dan Pendengaran Berkenaan Dengan Draf Rancangan Tempatan Dan Rancangan Kawasan Khs Negeri Kelantan

 9. KERTAS JPN Kel. Bil.165/2/2008

Pelaporan Status Kemajuan Pewartaan Tanah Lapang Awam Mengikut Negeri Dan Pihak Berkuasa Tempatan, Semenanjung Malaysia Sehingga Disember 2007 

 37-1/2008        04 Februari 2008

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.150/1/2008

Cadangan Pertukaran Zoning Di Atas Lot3673,3676,102,122,4372,7478,(4233) dan 7479, Mukim Maka, Daerah Kusial, Jajahan Tanah Merah

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.151/1/2008

Cadangan Pembangunan Di Atas Lot 2663, Mukim Gunong Timur, Daerah Gunong, Bachok

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.152/1/2008

Cadangan Pembangunan Kolej Universiti Antarabangsa MARA di atas lot PT.425 dan PT.426 Mukim Kadok, Jajahan Kota Bharu, Kelantan.

 4. KERTAS JPN Kel. Bil.153/1/2008

Garis Panduan Perancangan Susunatur Optima Bagi Kawasan Perumahan

 5. KERTAS JPN Kel. Bil.154/1/2008

Garis Panduan Perancangan Kawasan Rezab Sungai Sebahagian Tanah Lapang Awam

 6. KERTAS JPN Kel. Bil.155/1/2008

Asas Rujukan Rancangan Tempatan Jajahan (RTJ) Tanah Merah, Machang, Kuala Krai, Jeli, Pasir Puteh, Pasir Mas, Bachok dan Tumpat.

 7. KERTAS JPN Kel. Bil.156/1/2008

Asas Rujukan Rancangan Kawasan Khas (RKK) Jelawat dan Rantau Panjang.

KERTAS PEMAKLUMAN

Pelaporan Petunjuk Bandar Mampan (MURNInet) Negeri Kelantan.

 36-2/2007    22JULAI 2007

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.146/2/2007

Prosedur Permohonan Kebenaran Merancang Di Luar Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (Pengarah JPBD Negeri Kelantan sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan ) berdasarkan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172 )

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.147/2/2007

Pembentangan Kertas Kerja Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Tapak Surau (Pindaan)

       

  

BIL. MESYUARAT TARIKH MESYUARAT TAJUK KERTAS MESYUARAT
     

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.148/2/2007

Pembentangan Kertas Kerja Garis Panduan Perancangan ”Hypermarket”.

 4. KERTAS JPN Kel. Bil.149/2/2007

Pembentangan Kertas Kerja Garis Panduan Petunjuk Bandar Mampan MURNInet.

 35-1/2007     25 MAC 2007

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.143/1/2007

Status Tanah Lapang Awam Di Negeri Kelantan.

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.144/1/2007

Semakan Cadangan Pembayaran Elaun Pendaftar Lembaga Rayuan Negeri Kelantan.

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.145/1/2007

Cadangan Pembangunan Bandar baru Tunjong, Jajahan Kota Bharu.

 34-3/2006       18 DISEMBER 2006

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.137/3/2006

Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Tapak Surau (Pindaan).

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.139/3/2006

Program Bandar Selamat.

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.140/3/2006

Kajian Dasar Perbandaran Negara (DPN).

 4. KERTAS JPN Kel. Bil.141/3/2006

Laporan Cadangan Pemajuan Di Atas Lot 331 Mukim Maka, Jajahan Tanah Merah.

 5. KERTAS JPN Kel. Bil.142/3/2006

Cadangan Pertukaran Guna Tanah Bagi Lot 1893 Mukim Kuala Stong, Daerah Dabong, Jajahan Kuala Krai Dari Industri Kepada Kediaman Dan Pertanian.

 6. KERTAS JPN Kel. Bil.143/3/2006

Cadangan Pembangunan Bandar Baru Tunjong.

 33-2/2006    24 JULAI 2006

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.132/2/2006

Kertas Asas Rujukan Rancangan Tempatan Kota Bharu.

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.133/2/2006

Kertas Asas Rujukan Rancangan Tempatan Gua Musang.

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.134/2/2006

Kelulusan Dan Pewartaan Rancangan Struktur Negeri Kelantan 2003-2020.

 4. KERTAS JPN Kel. Bil.135/2/2006

Subprojek RMK 9 JPBD Semenanjung Malaysia Bagi Negeri Kelantan.

 5. KERTAS JPN Kel. Bil.136/2/2006

Laporan Cadangan Pemajuan Bagi Cadangan Interim Pembangunan Bandar Peranginan Sigar, Lojing, Mukim Ulu Neggiri, Daerah Bertam, Jajahan Gua Musang.

 6. KERTAS JPN Kel. Bil.137/2/2006

Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Tapak Surau (Pindaan).

       

  

BIL. MESYUARAT TARIKH MESYUARAT TAJUK KERTAS MESYUARAT
   

 7. KERTAS JPN Kel. Bil.138/2/2006

Garis Panduan Mengenai Kawalan Bunyi Bising Dan Gegaran. 

 8. KERTAS JPN Kel. Bil.139/2/2006

Program Bandar Selamat. 

 9. KERTAS JPN Kel. Bil.140/2/2006

Pelan Induk Pembangunan Bandar Baru Tunjong (Pindaan). 

 32-1/2006      16 JANUARI 2006

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.128/1/2006

Laporan Cadangan Pembangunan Di Atas Lot PT 4264 Mukim Gong Kulim, Daerah Semerak, Jajahan Pasir Puteh Oleh Perunding Karisma Rancang Dan Pengarah Projek Semerak Kemasin.

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.129/1/2006

Cadangan Pertukaran Guna Tanah Bagi Blok Perancangan Kecil 1.11 Rt Tanah Merah Dari Gunatanah Kegunaan Khas (Institusi) Kepada Pembangunan Bercampur (Perumahan Dan Perdagangan).

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.130/1/2006

Status Guna Pakai Pelan Induk Bandar Baru Tunjong. Pembentangan Oleh Pernbadanan Menteri Besar.

 4. KERTAS JPN Kel. Bil.131/1/2006

Penyediaan Pekeliling Dan Surat Pekeliling Keputusan Jawatankuasa Perancang Negeri.

 31-3/2005      29 OGOS 2005

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.124/3/2005

Kertas Kerja Manual Kebenaran Merancang.

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.125/3/2005

Kertas Kerja Jawatankuasa Perwakilan Awam Dan Bantahan Awam RSN Kelantan.

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.126/3/2005

Cadangan Pertukaran Gunatanah Bagi Blok Perancangan Kecil 2.28 Rt Pasir Puteh Dari Gunatanah Kegunaan Khas (Institusi) Kepada Pembangunan Bercampur (Perdagangan Dan Institusi Kecil Dan Sederhana).

 4. KERTAS JPN Kel. Bil.127/3/2005

Cadangan Pembangunan Di Atas Lot Pt. 3627 Dan Pt. 3631 Mukim Ulu Nenggiri, Daerah Bertam/ Gua Musang.

 30-2/2005    13 APRIL 2005

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.122/2/2005

Garis Panduan Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat.

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.123/2/2005

Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1998 (Disemak 2004).

 29-1/2005    17 JANUARI 2005

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.120/1/2005

Laporan Draf Rancangan Fizikal Negara.

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.121/1/2005

Garis Panduan Imej Bandar.

       

      

BIL. MESYUARAT TARIKH MESYUARAT TAJUK KERTAS MESYUARAT
 28-1/2004       13 SEPTEMBER 2004

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.115/1/2004

Modus Operandi Perlaksanaan Kebenaran Merancang.

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.116/1/2004

Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am).

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.117/1/2004

Perlaksaan Kebenaran Merancang Untuk Kawasan Di Luar Pihak Berkuasa Tempatan.

 4. KERTAS JPN Kel. Bil.118/1/2004

Lembaga Rayuan.

 5. KERTAS JPN Kel. Bil.119/1/2004

Laporan Cadangan Pemajuan Bagi Cadangan Pembangunan Pusat Komersial Di Atas Lot 1751 Mukim Kota, Daerah Kota, Jajahan Kota Bharu.

 27-2/2003  29 SEPTEMBER 2003

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.112/2/2003

Pembangunan Jeti Kuala Besar dan Hal-Hal Berkaitan.

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.113/2/2003

Proses Kebenaran Merancang Mengikut Peruntukkan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172).

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.114/2/2003

Laporan Cadangan Pemajuan Bagi Cadangan Pembangunan Di Atas Lot Pt 2328 Mukim Ulu Nenggiri Daerah Bertam, Jajahan Gua Musang.

 26-1/2003  19 MEI 2003

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.108/1/2003

Pelaksanaan Kemudahan Sosial Negara (PINTAS)

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.109/1/2003

Asas Rujukan Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Mas

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.110/1/2003

Asas Rujukan Rancangan Tempatan Jajahan Tumpat

 4. KERTAS JPN Kel. Bil.111/1/2003

Kajian Kemungkinan Jalan Persisiran Pantai Kelantan (Freezing Zone Plan, Land Acquisition Plan & Pelan Kejuruteraan)

 25-3/2002  13 NOVEMBER 2002

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.104/3/2002

Penerimaan Dan Perwataan Rancangan Tempatan (RT) Ketereh.

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.105/3/2002

Penerimaan Dan Perwataan Rancangan Tempatan (RT) Jeli

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.106/3/2002

Penerimaan Dan Perwataan Rancangan Tempatan (RT) Majlis Daerah Kuala Krai (Utara)

 4. KERTAS JPN Kel. Bil.107/3/2002

Penerimaan Dan Perwataan Rancangan Tempatan (RT) Majlis Daerah Kuala Krai (Selatan)

 5. KERTAS JPN Kel. Bil.108/3/2002

Pelaksanaan kemudahan sosial negara (PINTAS)

       

BIL. MESYUARAT TARIKH MESYUARAT TAJUK KERTAS MESYUARAT
 24-2/2002  21 JULAI 2002

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.103/2/2002

Siasatan Tinjauan Pemetaan Geotapak Mata Air Panas Di Gua Musang, Kelantan.

 23-1/2002    26 MAC 2002

1. KERTAS JPN Kel. Bil.101/1/2002

Penerimapakaian Dan Pengwartaan Rancangan Tempatan Pasir Puteh.

2. KERTAS JPN Kel. Bil.102/1/2002

Cadangan Kajian Rancangan Struktur Negeri (RSN) Kelantan

3. KERTAS JPN Kel. Bil. /1/2002

12 Muharam 1423 (Selasa) 26 Mac, 2002

 22-4/2001  31 DISEMBER 2001

 1. KERTAS JPN Kel. Bil.98/4/2001

Penerimapakaian Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan) 2001 (Akta A 1129) Bagi Negeri Kelantan.

 2. KERTAS JPN Kel. Bil.99/4/2001

Penerimaan Dan Pengwartaan Rancangan Tempatan Tanah Merah.

 3. KERTAS JPN Kel. Bil.100/4/2001

Kelulusan Dan Pengwartaan Bagi Kajian Draf Rancangan Struktur Majlis Perbandaran Kota Bharu (Pengubahan) 1998 – 2020

 

Cetak Emel

  • myGOV
  • myGOV mobile
  • KPKT
  • JPBD SM
  • SUK Kelantan
  • MSC
  • SPA
  • LHDN
  • HRMIS

Logo

Carian Mobile