PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan

Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan  1990  

 

BAHAGIAN I

PERMULAAN  

Kaedah 

1.    Nama
2.    Tafsiran
  

 

 

BAHAGIAN II

PENDAFTAR DAN REKOD RUJUKAN 

3.    Pendaftar

4.    Memfail Rayuan

5.    Tugas Pendaftar apabila notis rayuan difailkan

6.    Penyediaan dan penyerahan pernyataan-pernyataan, alasan-alasan dan dokumen-   dokumen.

7.    Rekod rujukan dan penyampaiannya  

 

 

BAHAGIAN III

PROSIDING DAN PEMBICARAAN 

8.     Sidang Lembaga Rayuan

9.     Butir-butir lanjut dan jelas dan pindaan-pindaan

10.   Prosedur pembicaraan

11.   Ketakhadiran

12.   Penarikan rayuan  

 

 

BAHAGIAN IV

AM 

13.   Saman kepada saksi

14.   Meterai rasmi

15.   Perlanjutan masa

16.   Hak untuk didengar

17.   Penggantungan pelaksanaan

18.   Pemakaian kaedah-kaedah bagi mahkamah rendah  

Cetak Emel

  • myGOV
  • myGOV mobile
  • KPKT
  • JPBD SM
  • SUK Kelantan
  • MSC
  • SPA
  • LHDN
  • HRMIS

Logo

Carian Mobile