PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

MURNInets

Apa Itu MURNInet (Asal) ?

Merupakan singkatan kepada Jaringan Penunjuk-Penunjuk Bandar Malaysia (Malaysian Urban Indicators Network). Satu pendekatan yang dapat mengukur dan menilai kemampanan sesebuah bandar serta kawasan gabungannya melalui penggunaan  Penunjuk-Penunjuk Bandar.

 

Objektif Awal MURNInet (Asal)

 • Menentukan tahap kemampanan setiap bandar dalam negara berdasarkan Penunjuk Bandar Malaysia;

 • Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan setiap bandar mengikut penunjuk;

 • Mencadangkan peluang-peluang penambahbaikan bagi mencapai tahap mampan; dan

 • Menjadikan MURNInet sebagai alat mengukur bagi pelbagai peranan termasuk pentadbiran, teknikal, penglibatan awam dan pemantauan pelaksanaan pelan tindakan.

Klik Disini Untuk Ke Laman Sesawang MURNInets

Cetak Emel

 • myGOV
 • myGOV mobile
 • KPKT
 • JPBD SM
 • SUK Kelantan
 • MSC
 • SPA
 • LHDN
 • HRMIS

Logo

Carian Mobile