PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

RSN (Rancangan Struktur Negeri)

Rancangan Struktur merupakan satu dokumen perancangan fizikal yang mengandungi dasar dan cadangan-cadangan strategik negeri berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah. Ia disediakan oleh Pengarah JPBD Negeri dan diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri serta perlu dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri. Rancangan Struktur Negeri Kelantan telah diwartakan dengan NO.1 Jld 62 pada 1 Januari 2009. Ianya dikenali sebagai RANCANGAN STRUKTUR NEGERI KELANTAN 2020.

rsn 2016

kaji rsn 2016

Cetak Emel

  • myGOV
  • myGOV mobile
  • KPKT
  • JPBD SM
  • SUK Kelantan
  • MSC
  • SPA
  • LHDN
  • HRMIS

Logo

Carian Mobile