PLANMalaysia@Kelantan (Versi Mudah Alih)

RT (Rancangan Tempatan)

Rancangan Tempatan (RT) adalah merupakan satu dokumen perancangan fizikal yang menterjemahkan dasar dan perancangan spembangunan strategik rancangan struktur ke dalam bentuk peta cadangan guna tanah yang lebih terperinci bagi kawasan Pihak Berkuasa PerancanganTempatan. Ia di sediakan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri serta dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri.

Rancangan Tempatan (RT) telah diwartakan adalah seperti berikut;

 

rt 2016

Cetak Emel

  • myGOV
  • myGOV mobile
  • KPKT
  • JPBD SM
  • SUK Kelantan
  • MSC
  • SPA
  • LHDN
  • HRMIS

Logo

Carian Mobile